Często zadawane pytania

Znajdą tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Naciśnij na pytanie aby uzyskać odpowiedź

Nie jesteśmy biurem pośrednictwa. Nasza firma zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami na wynajem. W odróżnieniu od usług oferowanych przez biur nieruchomości, nasze usługi nie ograniczają się tylko do znalezienia najemcy. Znalezienie najemcy to tylko jedna z wielu naszych prac. Nasz zespól wykonuję szereg prac związanych z odpowiednim przygotowaniem lokalu do najmu oraz z obsługą najemców i mieszkania w podczas najmu. Do każdego naszego klienta podchodzimy indywidualnie. Celem naszych prac jest zapewnienie jak największych przychodów z najmu właścicielowi oraz odciążenie  od wszystkich obowiązków związanych z zajmowaniem się mieszkaniem.

Cenę najmu ustalamy wspólnie z właścicielem mieszkania. Na jego cenę wpływ ma wiele czynników takich jak wielkość mieszkania, jego stan oraz wyposażenie, lokalizacja, czy też rozkład pokoi.  Sprawdzamy tez podobne oferty mieszkaniowe w tej samej okolicy. Najważniejsze jest ustalenie takiej wysokości ceny najmu, aby oferta jak najszybciej znalazła najemców, a czas pustostanu nieruchomości był zerowy. Podpowiadamy naszym klientom, jak sprawić, aby nieruchomość stała się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych lokatorów. Oferujemy również doradztwo w sprawie odnowienia mieszkania, remontu. Wszystko po to aby pomóc właścicielowi w uzyskaniu jak najwyższego zysku z wynajmu.

 

Pierwsze spotkania przeprowadzamy jak najwcześniej na terenie nieruchomości, która jest przedmiotem naszej rozmowy. Możemy wtedy już na samym początku określić jakie działania są niezbędne do rozpoczęcia naszej współpracy.

 

Staramy się nie dopuścić do sytuacji, w której najemcy zalegają z opłacaniem czynszu. Bardzo starannie podchodzimy do weryfikacji lokatorów. Wymagamy od nich zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Staramy się sprawdzić również referencje z ich poprzednich najmów. Jeśli jednak pomimo tego zdarzą się opóźnienia w opłatach, od razu  zaczynamy reagować, monitorując najemców. Nasza kontrola jest tak skuteczna, że jeszcze nigdy nie założyliśmy sprawy sądowej żadnemu z naszych najemców, a zaległy czynsz jest przez nich regulowany najpóźniej w trakcie miesiąca.

Nasza praca nie kończy się na samym wynajęciu mieszkania. Kiedy mieszkanie jest wynajęte zajmujemy się monitorowaniem wpłat od lokatorów oraz rozliczaniem się z administracją i dostawcami mediów. Podczas opóźnień z opłatami ze strony najemców, wdrażamy procesy windykacyjne. Nasz zespół regularnie sprawdza stan w jakim jest lokal, minimum dwa razy do roku wykonujemy przeglądy okresowe. Niezwłocznie reagujemy na każde zgłoszenie od naszych lokatorów oraz starannie nadzorujemy wszystkie trwające naprawy w lokalu. Gdy najemcom kończy się czas na jaki podpisana była umowa, odpowiedni wcześniej zaczynamy szukać nowych lokatorów.

Podczas okresu pustostanu w mieszkaniu, nasz zespół informuje właściciela mieszkania w cotygodniowym raporcie o podjętych przez nas pracach, które mają na celu znalezienie nowych lokatorów w jak najkrótszym czasie. Na bieżąco przekazujemy właścicielom informacje na temat ilości telefonów z pytaniami o mieszkanie, odbytych  spotkań w lokalu oraz opiniach potencjalnych najemców. Bazując na tych informacjach dokładnie analizujemy przyczyny małego zainteresowania lokalem oraz proponujemy dodatkowe możliwe działania, mające na celu jak najszybsze znalezienie lokatorów.

Właściciel ma nad mieszkaniem pełną kontrolę pozaoperacyjną. Razem z właścicielem  ustalamy widełki ceny najmu mieszkania, w ramach których możemy się poruszać. Stosujemy się też do specjalnych życzeń właściciela, np. zakaz wprowadzenia zwierząt do mieszkania. Bez wiedzy właściciela nie wykonujemy napraw, które wymagałyby finansowania po jego stronie.

Umowa na czas określony zapewnia większe bezpieczeństwo dla obu stron zawierających umowę. Czas określony chroni  najemcę przed przedwczesnym wycofaniem się właściciela z umowy oraz nieoczekiwaną utratą mieszkania. Właścicielowi mieszkania umożliwia zaś oszacowanie zysków ze z góry ustalonego okresu najmu. Oczywiście jest możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia w przypadku gdyż życzy sobie tego Właściciel nieruchomości.

Niewielkich napraw w mieszkaniu najemca dokonuje sam, na własny koszt. W przypadku poważniejszej awarii należy zdać się na wiedzę fachowców. Jesteśmy w stałym kontakcie z najemcą, możemy zatem podjąć odpowiednie działania i zająć się szybkim usunięciem usterek. Koszty naprawy ponosi najemca jeśli, awaria lub usterka wystąpiła z jego winy.

W przypadku wcześniejszego wyprowadzenia się z lokalu nie zwalnia to najemcy z obowiązku uregulowania należnych opłat za czas, na który umowa  została podpisana. Do każdego z naszych klientów staramy się jednak podchodzić indywidualnie i zdajemy sobie sprawę, że w życiu mogą zdarzyć się różne sytuacje. Najemcy mają możliwość znalezienia nowego lokatora w zastępstwie za siebie na okres trwania umowy. Gdy nowy najemca zostanie przez nas zaakceptowany, możemy przepisać na niego umowę. Mogą się również zdarzyć takie przypadki że umowa zostanie wcześniej rozwiązana za porozumieniem obu stron, oczywiście za zgodą właściciela nieruchomości. Umowa zostaje wtedy rozwiązana po pobraniu od najemcy opłaty w wysokości jednomiesięcznego czynszu jako wyrównanie strat za nieoczekiwany pustostan mieszkania. Jednak są to wyjątkowe sytuacje, z których każdą staramy się rozpatrzeć z indywidualnym podejściem do naszych klientów.

Translate »